Üreticilere Sahte Gübre Uyarısı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin bitki hastalık ve zararlılar ile mücadelesinde zirai ilaç - kimyevi gübre ve bitki gelişim düzenleyicilerini, il-ilçe müdürlüklerinin tavsiyelerine uyarak satın alımında ve kullanımında dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Zirai ilaç-kimyevi gübre ve bitki gelişim düzenleyicilerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili yönetmelikte bayilerin, bitki koruma ürünlerini gezici olarak işyerleri ve depoları dışında satamayacakları hükmünün yer aldığı belirtilen açıklamada, "Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği, her türlü zirai ilaç ve bitki gelişim düzenleyicilerinin mutlak suretle reçete karşılığında alınması ve satılması zorunluluğu vardır. Her ne kadar zirai ilaç - kimyevi gübre ve bitki gelişim düzenleyicilerinin alım-satımı ruhsatlı ve izne tabi olmasına rağmen, üreticilerimizin il veya ilçe müdürlüklerimiz tarafından yapılan eğitim ve duyurularımıza rağmen bitki koruma ürünlerini belirtilen yönetmelik şartlarına uymadan temin ettiği ve kullanma yoluna gittikleri görülmektedir.